mrt 19

Easydrain

Easydrain draingoot prijzen online

Easydrain afvoer techniek heeft een lijn met systemen voor waterafvoer.

Van douche drains voor consument tot elementen voor aannemer en installateur!

 

Easy drain draingoten zijn goed ontworpen en eenvoudig te monteren in douche en badkamer thuis. Dragen bij aan veilig wonen, zijn hygiënisch en hebben een fraai uiterlijk.

 

Dit alles maakt een easydrain tot een goede aankoop voor jarenlang woonplezier.
Daarom alle voordelen van een draingoot op rij gezet met bouwadvies tot aankoophulp.

Ervaringen

De ervaring leert dat een easydrain schoonmaken met uitneembaar rvs deksel gemakkelijk is en snel gaat. Verstopping voorkom je door regelmatig vuil en haren uit de goot te verwijderen.

Veiligheid

Hiermee is is goede waterafvoer gegarandeerd, en wordt een natte badkamervloer door verstopping voorkomen. Een droge vloer draagt bij aan voorkomen van uitglijden in badkamer. Dit komt de algemene veiligheid thuis ten goede.

De easydrain monteren in nieuwbouw woning, huisrenovatie en grootschalige projectbouw gaat perfect. Niet voor niets kiezen architecten en bouwbedrijven van appartementencomplexen en zorgcentra massaal voor de kwaliteit van easydrain.

Design

Zowel technisch perfect product met goede prijs kwaliteit verhouding en garantie. Dit wordt door installateurs en aannemers gewaardeerd. Degelijke uitstraling en mooi design zorgt ervoor dat architecten deze drains in het bestek voorschrijven.

De opdrachtgever is na het zien van de drains in showroom direct overtuigd, ook de kritische consument met bouwplannen. Goedkoop een easydrain bestellen kan online, met dezelfde garantie als bij aankoop via de winkel en bouwmarkt.

Easydrain montage in nieuwbouw, verbouw en renovatie  gaat perfect. Een huis transformeren naar een seniorenwoning behoort tot de mogelijkheden. Zo blijven ouderen langer zelfstandig thuis wonen, na aanpassen van de badkamer.

Badkamer gelijkvloers

De badkamer gelijkvloers maken (rolstoelvriendelijk) is een belangrijk deel van het hele huis gelijkvloers uitvoeren. Kies voor de beste uitvoering met zij uitlaat of onder uitlaat aansluiting. Denk hieraan bij verbouwplannen van 55 pluswoningen, neem een vlakke goot aanbrengen direct mee in het bouwplan.

Een dorpel in huis vervangen is later relatief eenvoudig uitvoerbaat, bij tegelwerk in de badkamer die je dit graag direct goed. Dit bespaart veel kosten achteraf en je ervaart direct het gemak van een vlakke drain in de eigen badkamer thuis.

Easydrain kopen

Met een douchegoot van het bekende sanitairmerk easy drain koop je een draingoot voor lage prijs die gunstig is bij aankoop, onderhoud en duurzaam lang meegaat.

 

Download easydrain prijzen van de complete lijn draingoot producten, ontdek drain aanbod nu online!

mrt 19

ACO

ACO draingoot assortiment online

ACO drain is een productgroep binnen  het uitgebreide ACO draingoot programma.

Deze fabrikant en verkooporganisatie van drains, putten en goten richt zich voornamelijk op de GWW markt.

Dit staat voor Grond-, Weg- en Waterbouw en bedient hiermee aannemers in wegenbouw en kunstwerken.

Kunstwerken zijn betonwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten. De overheid is veelal opdrachtgever en eindgebruiker van dergelijk grote projecten, vaak uitbesteed via gemeente of provincie.

Maar ACO verkoopt ook draingoten voor gebruik in huis, tuin en (terras)bestrating. Beide doelgroepen hebben eigen hun eigen problemen met overtollig water afvoeren, enkele passende oplossingen vergelijken we hier.

 

ACO programma

Een overzicht van alle afwateringsproducten van ACO zijn online te koop.
Per categorie een greep uit het leveringsprogramma:

 Afwatering binnen

- Sanitaire goten en putten – (openbare)sanitaire ruimtes
- RVS Goot (design thuis en industrieel gebruik)
- RVS Putten (industrieel gebruik )
-  Putten Gietijzer (openbare werken gebruik)

Consumentengebruik

- ACO ShowerDrain – productnaam voor douchedraingoot
- ACO EasyGarden – productnaam voor tuindraingoot

Afwatering buiten

- Lijnafwatering
- Roostergoten (bekijk Meer Roosters)
- Monolithische goten – prefab goot in lange lengte geproduceerd
- Sleufgoten en Buffergoten
- Kolken – bijpassende afdekking los verkrijgbaar
- Afwatering daken en balkon afwatering

Afdekkingen

- Putafdekking – bijpassende kolken apart leverbaar
- Toegangsluiken (bekijk overzicht met Meer Luiken)

Vergaarputten

- Pompputten van beton en kunststof (Natuurlijke Waterputten)
- Opvoerinstallaties (Waterpompen Overzicht)

Urban Design

Architectonische waterafvoer openbare ruimte:
- Freestyle design rooster
- Sleufgoten – smalle goot voor opname in strakke bestrating (en tegelwerk)
- Boomroosters – boom in bestrating opnemen
- Put met LED verlichting – ACO productnaam Eyeled
- Lijnafwatering met LED verlichting – ACO productnaam Lightpoint
- Sleufgoot met LED verlichting – ACO productnaam Fineline LED
- RVS maatwerk (maatwerk RVS Roosters)

Sportvelden irrigatie

Sportvelden en sportbanen (meer over Irrigatiesystemen)

 

De ACO draingoten zijn innovatief ontworpen en van goede kwaliteit.
Ervaring met ACO drain design maakt het montage gemak in praktijk direct duidelijk.
Waterafvoer met dit draingoot merk wekt snel, duurzaam en ecologisch.

Download de ACO draingoot prijzen, ontdek ook ander drain aanbod online!

jun 24

Disclaimer en Privacy

Disclaimer, Privacyverklaring en Cookies

Deze disclaimer en privacyverklaring van Draingoot.nl is voor het laatst aangepast op 28 juni 2017.

Onderwerpen:

Klik direct door naar het gewenste onderwerp of lees de volledige pagina (aanbevolen).

DISCLAIMER

Wij besteden onze uiterste zorg aan het samenstellen van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot de website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van onderstaande voorwaarden, deze volledig te begrijpen, hiermee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle keuzes die hij maakt op grond van info op de website alsmede voor het gebruik van deze informatie. De gebruiker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. De website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, afbeeldingen (foto’s, illustraties en grafisch materiaal), logo’s en (handels)namen zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, copyright “©” en/of ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons als eigenaar of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf gebruikt worden. Het is conform voorgenoemde rechten de gebruiker wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op de websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige online media die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend een suggestie bedoeld voor mogelijk gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetsites vindt volledig op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting, verwijt of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en bruikbare informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig, juist of actueel is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij naar permanente beschikbaarheid zullen streven, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk of permanent – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig kan zijn van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af. Dit voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website. Ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich kunnen voordoen) van dergelijke schade.

Indien gereed keer terug naar Website>>

PRIVACYVERKLARING

Via deze website worden verstrekte privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de richtlijnen die een goede huisvader betaamt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst(en) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u opgegeven worden of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met het doel deze te verwerken. Uw gegevens tot onze beschikking in onze administratie worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Contactformulier en mailing

Wij bieden een mailing (b.v. nieuwsbrief) waarmee wij geïnteresseerden kunnen informeren over het bij aanmelding opgegeven onderwerp. Uw naam en e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming (dubbel opt-in) toegevoegd aan de lijst met inschrijvers. Iedere mailing bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden uw verstrekte gegevens zorgvuldig bewaard.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens (per contactformulier of email ontvangen) uitdrukkelijk niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden, social media en statistieken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die middels links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

Op onze site kunnen social media buttons opgenomen zijn. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw (persoons)gegevens.

Wij houden op onze website statistieken bij, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Doeleinden

Wij verwerken verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de volgende gerechtvaardigde doeleinden:

 • Het verzenden van uw aangevraagde informatie en kunnen informeren over events;
 • Het ontvangen van donaties of giften en daarbij behorende rechten en plichten;
 • Het beheren van de ledenadministratie; indien u zicht hiervoor uitdrukkelijk aangemeld heeft;
 • Het beheren van de financiële administratie; indien uitdrukkelijk een overeenkomst aangegaan is;
 • Het doen van (geanonimiseerd) analytisch, strategisch of statistisch onderzoek.

Beveiliging & vertrouwelijkheid

Wij treffen in overeenstemming met de aard en vertrouwelijkheid van gegevens passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. De laatste datum van wijziging vind u aan het begin van deze pagina.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of verzoek omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. De mogelijkheid voor contact opnemen vind u onderaan deze pagina.

Wanneer gereed ga retour Website>>

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies en scripts om gebruikers anoniem te analyseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobile device worden aangeboden. Uw browser beslist altijd zelf wat hiermee te doen en of deze opgeslagen worden, wel of niet al na gelang uw instellingen.

JavaScrips maken een webpagina interactief en zorgen voor extra functionaliteit.

Cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, het inloggen te vergemakkelijken, uw instellingen en voorkeuren te onthouden en het webbezoek te monitoren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Er bestaat onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd, deze zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. Niet noodzakelijke cookies helpen ons met analyseren en aanbieden van relevante gepersonaliseerde content van/voor derden. Hiervoor vragen we bij het eerste bezoek uw toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van cookies die door de website geplaatst kunnen worden en waartoe deze dienen.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s, onderwerpen en online gedragingen. Op deze manier kunnen wij content verbeteren en (toekomstige) inhoud beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. Wij zien niet exact wie (welk individu) onze website bezoekt, Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u onder Beleidsvereisten voor advertentiefuncties van Google Analytics.

Google AdSense

Bedrijven verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website en/of andere websites. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om relevante advertenties aan u te tonen.

Indien u dit absoluut niet wilt kunt u zich voor een aantal (niet alle) cookies afmelden via het Network Advertising Initiative nai.

Meer informatie hoe Google cookies (voor advertenties) gebruikt vindt u onder het artikel Hoe Google cookies gebruikt.

Facebook

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook Inc. via onze website cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen (via ons) geplaatst als u tijdens het bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter

Wij kunnen Twitter-cookies op uw pc plaatsen om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen (via ons) geplaatst als u tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

YouTube

Een ingesloten (ofwel embedded) YouTube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeursinstellingen. Zo kan bijvoorbeeld een deels bekeken video op een later tijdstip in uw eigen account afgekeken worden vanaf het punt waarop u gestopt bent.

Autoresponder

Een autoresponder is een (geautomatiseerd) mailingprogramma dat gepersonaliseerde bulkmail verstuurt. Altijd uitsluitend aan geverifieerde e-mailadressen van personen die zelf uitdrukkelijk (dubbel opt-in) om deze informatie gevraagd hebben. Door cookies kunnen wij b.v. de opening rate zien, wat weer aanleiding kan zijn onze berichtgeving te verbeteren. Iedere mail bevat een link waarmee u direct kunt uitschrijven.

Als autoresponder maken wij gebruik van de service van AWeber communications. Vind meer informatie over het gebruik van AWeber.

Overige media

Interactieve tabellen, grafieken en ingesloten tools van derden kunnen cookies plaatsen. Ook uw ingegeven cookie voorkeur wordt opgeslagen om deze bij vervolgbezoek te kunnen naleven.

Het is daarnaast mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat zoals webshops, partners en merchants voor affiliate marketing en/of leadgeneratie. Om te zien waar bezoekers vandaan komen.

Onderwerpen en integratie welke nu nog niet aanwezig zijn kunnen nader volgen en actief zijn.

Hoe kan ik cookies verwijderen?

Cookies verwijderen in Internet Explorer

 1. Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.
 2. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

 1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
 2. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome

 1. Klik op het 3-tal streepjes rechts bovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen…
 2. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier of e-mailadres; info(@)draingoot(.)nl [mailadres gebruiken zonder haakjes '( )' ]

Klaar met deze pagina? Keer terug Naar Website>>